- Články

  Zpět na seznam článků 

  Jak se stavěl stožár u OK5AJA - 2. část

  Fundament na zabetonování byl v podstatě připraven a byl čas se pustit do příprav horní části stožáru. Do ochozu byly vpasovány pochozí rošty a v levé části byly přivařeny dva držáky na drátové antény. Kvůli zatížení musely být plošiny vyztuženy. Ve spodní části byla přidána dvě červená výstražná světla. Kvůli nízké spotřebě energie budou osazeny dvěma LED žárovkami 9W E27. Nutný bude i rozvaděč a halogen pro osvětlení prostoru celého pozemku.

 

Deska, která bude na mezipatře nést rotátor, byla osazena, a následně byla i přidána centrální nosná roura.

Jako kluzné ložisko bylo zvoleno 30mm silné plexisklo, které bude před kompletací namazáno.

 

 

Pro pohodlné osazování anténami byla trubka doplněna stupačkami.

 

Centrální nosná trubka se působením tepla žárového zinkování částečně prohnula, takže ji bylo nutné srovnat.

 

Pro případ zásahu blesku byla centrální nosná trubka a deska, která nese rotátor spojena silným měděným zemnícím kabelem.

 

Rameno výložníku bylo vyrobeno ze silnostěnné zinkované trubky. Maximální zatížení bude 50kg. Zkušební zátěž bude 86kg. Výtah bude sloužit výlučně ke zvedání materiálu.

 

Hned v blízkosti kluzného ložiska byl vyříznut otvor a doplněn trubkou, kde budou procházet všechny kabely, které se budou otáčet současně s anténami.

 

Zinkované to vše tak nějak vypadá lépe.

 

Ještě starý stožár.

 

Nejméně byla manželka nadšená z toho, že musela přesunout svoji skalku na jiné místo, neboť je to její srdeční záležitost, ale co by pro stožár a pro mou spokojenost neudělala?

 

Jednu výhodu to přeci jen bude mít, na zahrádce bude o čtyři metry čtvereční plevele méně :)

 

    Nejdůležitější část projektu byla hotová. Jako další na programu byly výkopové práce. Základ byl rozměřen na 2x2 metry. Pro stožár byly vybírány dvě lokality. Pokud by se stožár umístil za dům do zahrady, bylo by hodně dlouhé koaxiální svodové vedení. Proto bylo vybráno místo před domem. Kde se délka svodů bude pohybovat od 15 do 30 metrů.

Odhad vykopané zeminy byl něco kolem pět metrů krychlových. Na nízký kontejner by se zemina měla vejít na dvakrát.

 

Po hodině práce i s menší přestávkou bylo hotovo.

 

V další fázi bylo nutné připravit podklad pro betonový základ a usazení fundamentu. Zajel jsem tedy pro trošku kačírku, protože štěrkovna je daleko. Co k těm fotkám dodat. No, podle pneumatik jsem tak odhadoval, kolik můžu naložit.

 

I přesto, že šofér bagru chápal moje obavy a sypal opravdu pomalu, tak se mi odhad stejně nepovedl. Místo 550 kilo, které má vozík povolen, tak náklad vážil 1,2 tuny.

 

Šouravou cestou jsem dojel opatrně domu.

 

Z jámy základu jsem vyndal napadaná zvířata, jako jsou ještěrky. :)

 

A už se jen pustit do práce.

 

Po celé ploše dna byla nasypána souvislá vrstva kačírku.

 

 

Která byla následně zhutněna.

 

Asi nejdůležitější částí této montáže, bylo přesné usazení fundamentu. Nikdo z nás nechtěl,  aby byl stožár nakloněn jako šikmá věž v Pise.

 

Aby rovnání do roviny bylo objektivní, bylo nutné osadit na fundament první díl stožáru. Nutné to bylo i z důvodu, aby se fundament nepohnul při zalévání jámy betonem.

 

Díky Michale.

 

Připravení ocelové armování do betonu.

 

Vlevo na fotografii jsou vidět přidělané nosné trubky pro pracovní naviják. Právě zatloukám uzemnění celého armování v nejnižší části ocelové konstrukce. Ocelová zinkovaná zemnící tyč, která je svojí podstatnou části ponořena přímo do spodních vod. Jelikož spodní voda je zde zhruba 130cm pod povrchem. Lepší uzemnění už není možné.

 

Zemnění důkladně přivařit.

 

Stará kotvící patka se musela doslova vytrhnout ze země a bude nahrazena novou a větší.

 

Když je správná technika, tak je to operace na pár minut.

 

  Část betonovací. Armovaní bylo víc než důkladné. První den jsem vše svařil do finální podoby a druhý den jsem se pustil do přípravy bednění. V záloze bylo i odpolední přivezení mixu s betonem. Beton půjde zhruba 300 mm nad povrch zeminy, abych se dostal na potřebnou váhu.

Boční desky bednění byly pokryty palfoamem z důvodu rovného povrchu betonu.

 

Vše bylo zavětrováno do tří stran, aby se nic při zalévání betonem nepohnulo.

 

První kotvící patka. Budoucí hmotnost 900kg.

 

Druhá kotvící patka. Budoucí hmotnost 625kg.

 

Když byli všechny přípravy hotové, zbývalo jen zvednout telefon a objednat transport betonu. Mix dorazil s menším zpožděním. Vše bylo spočítáno na šest metrů krychlových betonu. Teď se ukáže, jak jsem dobře počítal. Odhadem 15 tun betonu. Do samotného základu by mělo podle propočtu přijít 13,5 tun.

 

A už to tam jede.

 

Není lepší pocit, když stoje pracují za vás. Když jsem spočítal množství, co bych musel umíchat v míchačkách, tak jsem šel radši cestou menšího odporu. I bůh sedmý den odpočíval po práci.

 

Rychlá a čistá práce. Výsledek šest metrů kubických vyšlo naprosto přesně, včetně kotvících patek.

 

Jako třešnička na dortu bylo už jen mazlení se s betonem, a to až do pozdních večerních hodin. Jinými slovy se tomu říká leštěný beton.

 

Velký dík patří mému sousedovi Václavovi za pomoc při betonování a malé Terezce, že mě při uhlazování betonu zdokumentovala jako profesionálka :)

 

Jedna patka.

 

Druhá patka.

 

Teď se bude jen čekat než beton uzraje a zhruba za měsíc se bude montovat.

Pokračování v třetím a posledním článku.

Zpět na články

 OK5AJA

Copyright © OK5AJA